1. <form id='6BVjy2'></form>
    <bdo id='6BVjy2'><sup id='6BVjy2'><div id='6BVjy2'><bdo id='6BVjy2'></bdo></div></sup></bdo>

     • 当前位置: > 文言文名篇 > 小学文言文 > 正文
      作者: 伽斯那
      愚人食盐《百喻经》

       昔有愚人,至于他家。主人与食,嫌淡无味。主人闻已,更为益盐。既得盐美,便自念言:“所以美者,缘有盐故。少有尚尔,况复多也?”愚人无智,便空食盐。食已口爽,反为其患。

      注释
       字词 更:改变 

       闻已:听罢

       益:增加

       所以:表原因

       缘:因为

       空:空口

       薄暮:靠近傍晚

       具:准备好,准备

       口爽:口味败坏

       昔:从前

       译文
       从前,有一个愚笨的人,到朋友家去做客。主人就请他吃饭。可是他尝了几样主人烧的菜肴以后, 愚蠢的人都觉得味道太淡。主人听了之后,立刻在菜里加上一些盐。他吃了后,感觉这菜肴十分美味。于是他对自己说:“之所以菜的味道好,是因为有了盐。”靠 近傍晚天快黑时,他才回到家,母亲已经准备好饭菜。他说:“有盐吗?有盐吗?”母亲拿出盐,觉得很奇怪,只见看见自己儿子吃盐不吃饭菜。母亲说:“怎么可 以这样?”愚人说:“我知道天下的美味都在盐中。”愚人吃盐不停,吃得以后口味败坏,反而变成他的祸害。天下之理皆然,过则非惟无益,反害之

      文言知识
       适。“适”是个多义词,指“恰巧”,“正值”,“安逸”,也可指“到”,“到......去”。上文“适友人家”,意为到友人家去。又“适江南”,意为到江南去;“同适故乡”,意为一同到故乡去。 

       道理

       干任何事情都要有一个限度,恰到好处时美妙无比,一旦过头就会走向反面,哪怕是好事也会给弄得很糟。真理再向前跨越一步,就变成了谬误。

       "返"通“反”,是通假字,意为“反而,反倒”。

      如需转载《愚人食盐《百喻经》》请注明 → /wenyan/article_4981.html