1. <form id='6BVjy2'></form>
    <bdo id='6BVjy2'><sup id='6BVjy2'><div id='6BVjy2'><bdo id='6BVjy2'></bdo></div></sup></bdo>

     • 当前位置: > 文言文名篇 > 小学文言文 > 正文
      作者: 江盈科
      北人食菱《雪涛小说》

       北人生而不识菱者,仕于南方。席上食菱,并壳入口。或曰:“食菱须去壳。”其人自护其短,曰:“我非不知,并壳者,欲以清热也。”问者曰:“北土亦有此物否?”答曰:“前山后山,何地不有!”

       夫菱角生于水中而曰土产,此坐强不知以为知也。

      注释
       1.并:连同。

       2.去:去除,去掉。

       3.欲:想要。

       4.坐:因为,由于。

       5.或:有的人。

       6.而:表转折,此指却

       7.曰:说。

       8.菱:俗称菱角,形状像牛头,紫红色,水生植物,果实可以吃。性喜温暖和充足阳光,盛产于我国中部和南部。果实有硬壳。

       9.北人:北方人。

       10.以:用来。

       11.强(qiǎng):本文中指“勉强”。

       12.仕:(仕途)在……做官。

       13.啖:吃。

       14.并壳:连同皮壳。

       15.啖:食用,此可指吃。

       16.何:哪里。

       17.识:知道。

       18.答:回答。

       19.护:掩饰。

       20.短:缺点,短处。

       21.席:酒席。

      译文
       北方有个自从出生就不认识菱角的人,在南方做官,(一次)他在酒席上吃菱角,(那个人)连角壳 一起放进嘴里吃。有的人说:“吃菱角必须去掉壳再吃。”那人为了掩饰自己的缺点,(护住自己的短处),说:“我并不是不知道,连壳一起吃进去的原因,而是 想要清热解毒。”问的人说:“北方也有这种东西吗?”他回答说:“前面的山后面的山,哪块地没有呢?”菱角生长在水中,却说是在土里生长的,这是因为他勉 强地把不知道的当作知道的。

      北人食菱的道理
       1.生长在水中却说是在土里生长的,这是因为他硬把不知道的说成知道的。比喻护其短处 ,强词夺理。

       2.人不可能什么都懂,但不能不懂装懂。如果不懂装懂,就难免露馅出丑。知识是无穷尽的,不要不懂装懂,否则会贻笑大方。

      寓意
       知之为知之,不知为不知,是知也。如果强不知以为知,就会闹出笑话,被人耻笑。世上的知识是无穷无尽的,而个人的认识能力是有限的,只有虚心潜学,才能得到真知。

       讽刺的生命在于真实。这则小故事不仅在情节构思上遵循了生活的真实,更在于北人强不知以为知的做法与表现在现实生活中极具普遍性与代表性。

      如需转载《北人食菱《雪涛小说》》请注明 → /wenyan/article_4980.html